Makdor BRCGS PM 2023 Certificate PLProdukowana przez firmę MAKDOR folia poliestrowa PET posiada obligatoryjne i fakultatywne badania produktu oraz pozytywną ocenę przeprowadzoną przez akredytowane laboratorium badawcze J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Produkcja folii PET objęta jest certyfikacją przez międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności dla materiałów opakowaniowych BRCGS Packaging Materials Global Standard v. 6. Skuteczne wdrożenie i ciągłe utrzymywanie systemu jakości zapewnia bezpieczeństwo konsumentów i wyrobów oraz wysoką, powtarzalną jakość folii PET. Uzyskanie w trakcie audytu oceny AA, tj. najlepszej możliwej w skali standardu BRC GS, gwarantuje, że firma MAKDOR i jej produkty spełniają wszystkie wymogi tego niezwykle wymagającego standardu.

Makdor BRCGS PM 2023 Certificate PL