Makdor Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Zarząd:
ul. Wapienicka 24
43-382 Bielsko-Biała
Województwo śląskie

NIP: 9372668236; REGON: 243425866

Telefony:
Sekretariat: +48 33 487 66 35

Dyrektor Handlowy:  kom. +48 780 043 033, 

Dział handlowy: tel. +48 33 487 66 35

Zakład Pustków
39-205 Pustków
Pustków 363 B
Województwo podkarpackie 

Telefon kontaktowy: : +48 14 692 62 99