1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MAKDOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą w: 43-391 Mazańcowice, Mazańcowice 963; e-mail: biuro@makdor.pl

2. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówień lub łączących nas umów.

3. Dane mogą być udostępniane firmie wykonującej usługi pocztowe, kurierskiej, informatycznej, w celu prawidłowej realizacji zamówienia lub usługi.

4. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Każda osoba, której dane osobowe są zbierane, ma prawo żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.