Projekty unijne

Projekt pt. „Wdrożenie linii wytwarzania taśmy do pakowania z politereftalanu etylenu pochodzącego z recyklingu i sposobu jej wytwarzania” w spółce Makdor

Cele projektu:

 • rozpoczęcie produkcji innowacyjnej na skalę międzynarodową nowej taśmy do pakowania
 • uzyskanie zdolności produkcyjnych umożliwiających rozpoczęcie produkcji innowacyjnych taśm do pakowania i tym samym zaspokojenie zgłaszanego obecnie popytu na nowe produkty Spółki
 • stanie się ważnym międzynarodowym dostawcą taśm do pakowania, a na rynku krajowym ugruntowanie posiadanej już pozycji wśród liderów rynku.

Planowane efekty:

 • rozpoczęcie produkcji innowacyjnej na skalę międzynarodową taśmy do pakowania wytwarzanej z politereftalanu etylenu pochodzącego z recyklingu (np. butelek PET). Nowopowstała taśma będzie wytrzymalsza, mocniejsza i będzie miała bardziej jednolitą strukturę niż dotychczas produkowane taśmy, dzięki czemu będzie mogła osiągać większą rozpiętość rozmiarów w zakresie szerokości i grubości niż dotychczasowe
 • budowa hali produkcyjnej i infrastruktury towarzyszącej
 • wyposażenie hali produkcyjnej w odpowiednie maszyny i urządzenia
 • stworzenie 15 nowych miejsc pracy


Wartość projektu: 24 169 500 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 13 264 000 PLN


Projekt pt. „Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego MAKDOR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 


Cele projektu:

 • budowa profesjonalnego centrum badawczo-rozwojowego w spółce Makdor  w którym w przyszłości przeprowadzane będą kompleksowe projekty B+R z dziedziny technologii przetwarzania odpadów PET na wysokojakościowe produkty przemysłowe.


Planowane efekty:

 • opracowanie innowacji produktowych - innowacyjnej gamy taśm rPET o parametrach niespotykanych na rynku globalnym oraz nowych produktów, które będą produkowane z materiału rPET.
 • budowa i wyposażenie centrum B+R w innowacyjne urządzenia niezbędne do prowadzenia specjalistycznych projektów B+R dotyczących politereftalanu etylenu pochodzącego z recyklingu
 • stworzenie 5 nowych miejsc pracy. 


Wartość projektu: 19 975 200 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 11 008 000 PLN