Projekty unijne

Projekt pt. „Wdrożenie linii wytwarzania taśmy do pakowania z politereftalanu etylenu pochodzącego z recyklingu i sposobu jej wytwarzania” w spółce Makdor

Cele projektu:

 • rozpoczęcie produkcji innowacyjnej na skalę międzynarodową nowej taśmy do pakowania
 • uzyskanie zdolności produkcyjnych umożliwiających rozpoczęcie produkcji innowacyjnych taśm do pakowania i tym samym zaspokojenie zgłaszanego obecnie popytu na nowe produkty Spółki
 • stanie się ważnym międzynarodowym dostawcą taśm do pakowania, a na rynku krajowym ugruntowanie posiadanej już pozycji wśród liderów rynku.

Planowane efekty:

 • rozpoczęcie produkcji innowacyjnej na skalę międzynarodową taśmy do pakowania wytwarzanej z politereftalanu etylenu pochodzącego z recyklingu (np. butelek PET). Nowopowstała taśma będzie wytrzymalsza, mocniejsza i będzie miała bardziej jednolitą strukturę niż dotychczas produkowane taśmy, dzięki czemu będzie mogła osiągać większą rozpiętość rozmiarów w zakresie szerokości i grubości niż dotychczasowe
 • budowa hali produkcyjnej i infrastruktury towarzyszącej
 • wyposażenie hali produkcyjnej w odpowiednie maszyny i urządzenia
 • stworzenie 15 nowych miejsc pracy


Wartość projektu: 24 169 500 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 13 264 000 PLN


Projekt pt. „Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego MAKDOR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 


Cele projektu:

 • budowa profesjonalnego centrum badawczo-rozwojowego w spółce Makdor  w którym w przyszłości przeprowadzane będą kompleksowe projekty B+R z dziedziny technologii przetwarzania odpadów PET na wysokojakościowe produkty przemysłowe.


Planowane efekty:

 • opracowanie innowacji produktowych - innowacyjnej gamy taśm rPET o parametrach niespotykanych na rynku globalnym oraz nowych produktów, które będą produkowane z materiału rPET.
 • budowa i wyposażenie centrum B+R w innowacyjne urządzenia niezbędne do prowadzenia specjalistycznych projektów B+R dotyczących politereftalanu etylenu pochodzącego z recyklingu
 • stworzenie 5 nowych miejsc pracy. 


Wartość projektu: 19 975 200 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 11 008 000 PLN


Projekt pt. „Wdrożenie wyników prac B+R poprzez rozpoczęcie produkcji cienkiej taśmy rPET z politereftalanu etylenu pochodzącego z recyklingu o innowacyjnych parametrach w zakresie wytrzymałości”

Cele projektu:

Celem projektu jest rozpoczęcie produkcji taśmy rPET do pakowania, gładkich i karbowanych: - o innowacyjnych parametrach; - wytwarzanej wyłącznie z politereftalanu etylenu pochodzącego z recyklingu; - o niespotykanych do tej pory wymiarach dla taśm rPET; poprzez wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez Spółkę Makdor (i na jej zlecenie) i zgłoszonych do ochrony patentowej.

Planowane efekty:

Najważniejsze rezultaty: - Budowa hali produkcyjnej i zakup zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej taśm cienkich rPET oraz stacji trafo; - Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu, taśmy cienkiej do pakowania wytworzonej z politereftalanu etylenu pochodzącego w 100% z recyklingu (odpadów jakimi są zużyte butelki PE); - zatrudnienie min. 6 nowych pracowników do obsługi nowej linii produkcyjnej; - generowanie dodatkowych przychodów ze sprzedaży i wzrost zysków.

Wartość projektu: 15 600 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 10 920 000,00 PLN


 

 

 

 Projekt pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania nowej gamy produktów, na bazie poli(tereftalanu etylenu) pochodzącego z recyklingu (rPET) o podwyższonej wytrzymałości”

Cele projektu:

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których głównym celem jest opracowanie innowacyjnej technologii dedykowanej do wytwarzania nowej gamy produktów: żyłek do podkaszarek, linek ogrodniczych, taśmy cienkiej z folii ciętej oraz folii do formowania próżniowego opakowań, bazujących na poli(tereftalanie etylenu) pochodzącym z recyklingu (rPET) o podwyższonej wytrzymałości. Opracujemy technologię konkurencyjną na skalę światową oraz wprowadzimy na rynek produkty dotychczas nie wytwarzane z rPET.

Planowane efekty:

Najważniejsze rezultaty: - Opracowanie nowej kompozycji materiału do produkcji poszczególnych produktów na bazie: płatków rPET pochodzących z recyklingu oraz przedłużacza łańcucha polimeru (CE); - Opracowanie technologii produkcji nowej gamy produktów z rPET bazującej na opracowanej nowej kompozycji materiału wsadowego oraz nowej, opatentowanej przez Makdor linii produkcyjnej, na której ww kompozycja może zostać użyta; - Dywersyfikacja oferty (wprowadzenie do sprzedaży nowej gamy produktów rPET) skutkująca pozyskaniem nowych kontraktów, co przełoży się na wzrost przychodów i skali prowadzonego biznesu; - Wzrost znajomości marki na rynku i postrzeganie jej jako innowatora rynkowego; - Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej dzięki zaoferowaniu produktów o parametrach wykraczających poza obecne standardy.

Wartość projektu: 4 620 918,65 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 954 250,02 PLN


Projekt pt. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego MAKDOR Sp. z o.o. sp.k.”

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji taśm opakowaniowych i folii termoformowalnych z politreftalanu etylenu (PET) w jednostopniowym procesie wytłaczania i polikondensacji.

Planowane efekty:

Najważniejsze rezultaty: - Dobudowa piętra na pomieszczenia badawcze; - Doposażenie w sprzęt laboratoryjny służący badaniom i testowaniu nowej technologii produkcji; - Zakup know-how w zakresie metod prowadzenia badań i analizy wyników; - Zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia prac badawczych; - Zatrudnienie dodatkowych specjalistów z dziedziny budowy maszyn, chemii, czy opracowywania technologii produkcji produktów pochodzących z tworzyw sztucznych.

Wartość projektu: 7 921 323,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 258 070,00 PLN