Makdor Sp. z o. o. Spółka z ograniczona odpowiedzialnościa
Spółka Komandytowa
Pustków 363B
39-205 Pustków
DIČ: PL9372668236; IČO: 243425866

Kontakt:

pro Českou Republiku a Slovensko:

Obchodní ředitel:  Josef Rozsypal
mob.: +420 601 588 211
email: obalservis@propuri.cz