Makdor Sp. z o. o. Spółka z ograniczona odpowiedzialnościa
Spółka Komandytowa
Pustków 363B
39-205 Pustków
DIČ: PL9372668236; IČO: 243425866

Kontakt:

pro Českou Republiku a Slovensko:

Obchodní ředitel: Witold Aust
mob.:+ 48 780 043 031
email: w.aust@makdor.pl