firma

MAKDOR společnost s ručením omezeným, komanditní společnost je rodinnou firmou vzniklou v důsledku transformace BOTES sp. zoo, založené v roce 1990. Naše sídlo se nachází v Mazańcowicích u Bielska Białé. V průběhu minulých 25 let jsme působili v různých oblastech hospodářské činnosti, nakonec se však hlavním předmětem naší činnosti stala výroba obalových pásek z polyesteru. 

Jsme jediným výrobcem polyesterových pásek PET ve slezském regionu s tak bohatým sortimentem a zároveň největším výrobcem v jihovýchodní části Polska

Jsme jediným výrobcem polyesterových pásek PET ve slezském regionu s tak bohatým sortimentem a zároveň největším výrobcem v jihovýchodní části Polska